RecordDetails
Bangkok : White lotus, 1988.
xxxvi, 484 p. : ill., maps ; 22 cm.