RecordDetails
Bangkok : White lotus, cop. 2001.
xxxvi, 350 p. : ill. ; 21 cm.