RecordDetails
Kolkata : Dasgupta, 2001.
xii, 194 p. : ill., graphs, maps, tabs ; 22 cm.