RecordDetails
قطر : جامعة قطر، [1984]
مج. <1 > ؛ 26 سم.


مشكلة تعاطى المخدرات : دراسة ميدانية / اعداد احمد شوقى العقباوى، محمود فهمى الكردى، قحطان الناصرى ؛ اشراف عبد الله محمود جمعة الكبيسى.
العقباوي، أحمد شوقي،
الكردي، محمود،
الناصري، قحطان،
الكبيسي، عبد الله جمعة،
قطر : جامعة قطر، [1984]
362.29 21
المخدرات alsh.
مكافحة المخدرات alsh.
إدمان المخدرات bibalex
مج. <1 > ؛ 26 سم.
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:54773