RecordDetails
بيروت : دار الفكر اللبنانى، 1991.
160 ص. ؛ 24سم.


احكام السحر و السحرة فى القرآن و السنة / الرازى; شرح و مراجعة فريال علوان.
الرازي، محمد بن عمر،
علوان، فريال،
بيروت : دار الفكر اللبنانى، 1991.
297.217 21
السحر. qrmak
السحرة. qrmak
الشياطين و الجان. qrmak
160 ص. ؛ 24سم.