RecordDetails
القاهرة : مكتبة ابن سينا، [1990]
176ص


اخبار الحمقى و المغفلين من الفقهاء و المفسرين و الرواة و المحدثين و الشعراء و المتأدبين و الكتاب و المعلمين و التجار و المتسببين و طوائف تتصل للغفلة بسبب متين / ابى الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن الجوزى; دراسة و تحقيق محمد على ابوالعباس.
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،
ابو العباس، محمد على.
القاهرة : مكتبة ابن سينا، [1990]
892.77 21
الأدب العربي الهزلي qrmak
176ص
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:111984