RecordDetails
Bologna : Zanichelli, 1987-1992.
2 vols. ; 18 cm.