RecordDetails
Bologna : Zanichelli, 1995.
xviii, 348 p. ; 18 cm.