RecordDetails
Bologna : Zanichelli, 1989-1993.
2 vols. ; 18 cm.