RecordDetails
بيروت : المؤسسة العربية للدراسات، 1993.
100 ص. ؛ 24 سم.


رسالة الى ناظم حكمت و قصائد اخرى / ترجمة و تقديم عبد الوهاب البياتى.
البياتي، عبد الوهاب،
بيروت : المؤسسة العربية للدراسات، 1993.
808.81 R5951 1993 21
R5951 1993
حكمت، ناظم، 1902-1963
الشعر -- مجموعات. qrmak
100 ص. ؛ 24 سم.