RecordDetails
Milano : A. Mondadori, 1997.
lxxxviii, 1139 p. ; 18 cm.