RecordDetails
Milano : A. Mondadori, 1998.
lxxxii, 1797 p. ; 18 cm.