RecordDetails
القاهرة : المطبعة المنيرية، 1955.
80 ص. ؛ 24 سم.


الباعث على انكار البدع و الحوادث / شهاب الدين ابى محمد عبد الرحمن بن اسماعيل ؛ عنى بنشره و تصحيحه محمد فؤاد منقاره الطرابلسى.
أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل،
الطرابلسى، محمد فؤاد منقاره.
القاهرة : المطبعة المنيرية، 1955.
297.3 21
البدع فى الاسلام. qrmak
80 ص. ؛ 24 سم.