RecordDetails
Bologna : Zanichelli, 1990.
xvi, 229 p. ; 18 cm.