RecordDetails
Milano : Mondadori, 1997.
297 p. ; 21 cm.