RecordDetails
Kairo : Koptisch-Orthodoxes Patriarchat, 1992.
64 p. : ill. ; 19 cm.