RecordDetails
[Milano] : Arnoldo Mondadori, 1972.
205 p. ; 20 cm.