RecordDetails
القاهرة : لجنة البيان العربى، 1966-68.
مج. <2، 3، 4 > ؛ 24 سم.


مقدمة ابن خلدون / تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ؛ مهد لها و نشر الفصول و الفقرات الناقصة من طبعاتها و حققها و ضبط كلماتها وشرحها و علق عليها و عمل فهارسها على عبد الواحد وافى.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،
القاهرة : لجنة البيان العربى، 1966-68.
301 21
الاجتماع، علم. qrmak
مج. <2، 3، 4 > ؛ 24 سم.