RecordDetails
سورية : دار القلم العربى، 1997.
16 ص. ؛ 24 سم.


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه / تاليف عبد القادر الشيخ ابراهيم ؛ مراجعة و تدقيق احمد عبد الله فرهود.
ابراهيم، عبد القادر الشيخ.
فرهود، أحمد عبد الله.
سورية : دار القلم العربى، 1997.
297.648 I14abd 21
I14abd
الصحابة و التابعون. qrmak
القصص العربية. qrmak
قصص الاطفال. qrmak
16 ص. ؛ 24 سم.