RecordDetails
القاهرة : دار الكتاب المصرى؛ a بيروت : دار الكتاب اللبنانى، 1993-1995.
50 ج. فى 5 مج. : ايض. ؛ 24 سم.


الموسوعة الموسيقية الميسرة / تاليف رتيبة الحفنى ؛ رسوم محمد ابراهيم ؛ اخراج محمود حامد، ابراهيم حامد.
الحفني، رتيبة،
القاهرة : دار الكتاب المصرى؛ a بيروت : دار الكتاب اللبنانى، 1993-1995.
780.3 H139 1993 21
H139 1993
الموسيقى -- دوائر معارف. qrmak
الموسيقى -- تراجم. qrmak
الموسيقيون. qrmak
50 ج. فى 5 مج. : ايض. ؛ 24 سم.
9772382938 (hbk. : مج. 1، ج. 1)
9772383608 (hbk. : مج. 2، ج. 11)
9772385686 (hbk. : مج. 3)
9772385694 (hbk. : مج. 4)
9772385708 (hbk. : مج. 5)
9772382946 (hbk. : مج. 1، ج. 2)
9772382954 (hbk. : مج. 1، ج. 3)
9772382962 (hbk. : مج. 1، ج. 4)
9772382970 (hbk. : مج. 1، ج. 5)
9772382989 (hbk. : مج. 1، ج. 6)
9772382993 (hbk. : مج. 1، ج. 7)
9772383004 (hbk. : مج. 1، ج. 8)
9772383012 (hbk. : مج. 1، ج. 9)
9772383026 (hbk. : مج. 1، ج. 10)
9772383616 (hbk. : مج. 2، ج. 12)
9772383624 (hbk. : مج. 2، ج. 13)
9772383632 (hbk. : مج. 2، ج. 14)
9772383640 (hbk. : مج. 2، ج. 15)
9772383659 (hbk. : مج. 2، ج. 16)
9772383667 (hbk. : مج. 2، ج. 17)
9772383691 (hbk. : مج. 2، ج. 18)
9772383675 (hbk. : مج. 2، ج. 19)
9772383683 (hbk. : مج. 2، ج. 20)
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:310957