RecordDetails
القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، 1987.
104 ص. ؛ 24 سم.


قانون رقم 52 لسنة 1970 فى شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة و لائحته الصادرة بالقرار رقم 788 لسنة 1986/ اعداد و مراجعة محمد احمد محمد جاد، عبد الستار فرج خليل.
خليل، عبد الستار فرج.
جاد، محمد احمد محمد.
القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، 1987.
340 Q11 52/1970 1987 22
Q11 52/1970 1987
المعاهد العليا -- قوانين و تشريعات. qrmak
104 ص. ؛ 24 سم.