RecordDetails
Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.
269 p. ; 20 cm.


L'ensorrament de L'ensorrament : qüestions I & III / Averrois ; traducció, pròleg i notes de Josep Puig Montada.
Averroës,
Puig Montada, Josep.
Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.
181.9 A953 t 21
A953 t
Averroës, 1126-1198 -- Criticism and interpretation.
Philosophy, Medieval.
269 p. ; 20 cm.
8449023866
8484156966 (pbk.)