RecordDetails
[د.م. : د.ن، 1857] (القاهرة : دار الطباعة العامرة)
229 ص. ؛ 24 سم.


هز القحوف فى شرح قصيد ابى شادوف / يوسف ابن محمد بن عبد الجواد بن خضر الشربينى.
الشربيني، يوسف بن محمد،
[د.م. : د.ن، 1857] (القاهرة : دار الطباعة العامرة)
892.71009 S5581 1857 21
S5581 1857
الشعر العربى -- دواوين و قصائد. qrmak
الشعر العربى -- تاريخ و نقد. qrmak
229 ص. ؛ 24 سم.