RecordDetails
Bologna : N. Zanichelli, 1932.
xv, 524 p. ; 19 cm.