RecordDetails
[Paris] : E. Kazantzaki : Librairie Plon, 1971.
797 p. : ill. ; 25 cm.