RecordDetails
[القاهرة] : الهيئة العامة لقصور القافة، 1996.
127 ص. ؛ 20 سم.


عنصر المكان فى شعر محمد ابو سنة / مصطفى عبد الغنى.
عبد الغني، مصطفى،
[القاهرة] : الهيئة العامة لقصور القافة، 1996.
892.716 G4115u 22
G4115u
أبو سنة، محمد إبراهيم، 1937- bibalex
الشعر العربى -- تاريخ و نقد. bibalex
Middle East (OACIS project)
127 ص. ؛ 20 سم.
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:102033