RecordDetails
مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1958.
ا-ى، 336 ص.


البيان فى الخطابة و تصحيح الايمان : عقائد- عبادات- معاملات- خطب- محاضرات / تاليف ابراهيم عبد الباقى.
عبد الباقى، ابراهيم.
مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1958.
297.14 21
الشريعة الاسلامية. bibalex
الخطب الدينية. bibalex
ا-ى، 336 ص.
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:91737