RecordDetails
[القاهرة] : لجنة البيان العربى، 1956.
318 ص. ؛ 24 سم.


فقه اللغة / تاليف على عبد الواحد وافى.
وافي، علي عبد الواحد.
[القاهرة] : لجنة البيان العربى، 1956.
410 W128f 1956 22
W128f 1956
فقه اللغة العربية. qrmak
اللغة، علم. qrmak
فقه اللغة. qrmak
اللغة المقارن، علم qrmak
318 ص. ؛ 24 سم.