RecordDetails
الإسكندرية : منشأة المعارف، 1961.
82ص : أشكال ؛ 24سم


رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس / تصنيف أبىالفتح عمر بن إبراهيم الخيامى; تحقيق عبدالحميد صبرة.
الخيام، عمر بن إبراهيم،
صبرة، عبد الحميد،
الإسكندرية : منشأة المعارف، 1961.
510.2 21
الهندسة الفراغية qrmak
الهندسة (رياضيات) qrmak
82ص : أشكال ؛ 24سم