RecordDetails
القاهرة : دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، 2008.
188 ص. ؛ 24 سم.


العقل الفقهى : معالم و ضوابط / تاليف ابو امامة نوار بن الشلى.
بن الشلي، نوار،
القاهرة : دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، 2008.
297.14 S52819a 22
S52819a
الفقه الإسلامي، أصول. bibalex
الاجتهاد (فقه إسلامي) bibalex
188 ص. ؛ 24 سم.
9773426157 (hbk.) :
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:118905