RecordDetails
القاهرة : معهد المخطوطات العربية، 2006.
1 بكرة ؛ 35 مم.


الكشاف عن حقائق التنزيل [electronic resource] / جار الله محمود بن عمر الزمخشري.
الزمخشري، محمود بن عمر،
القاهرة : معهد المخطوطات العربية، 2006.
297.1226 22
قرآن -- تفسير. bibalex
1 بكرة ؛ 35 مم.