RecordDetails
القاهرة : معهد المخطوطات العربية، 2006.
1 بكرة ؛ 35 مم.


رسالة فى النقرس [microform] / نجيب الدين ابي حامد محمد بن على بن عمر السمرقندي.
النجيب السمرقندي، محمد بن علي،
القاهرة : معهد المخطوطات العربية، 2006.
616.3999 21
النقرس. bibalex
الطب. bibalex
1 بكرة ؛ 35 مم.