RecordDetails
[د.م.] : دار الطباعة، 1301 [1884]
390 ص.


اكمال الدين و اتمام النعمة فى اثبات النعمة و كشف الحيرة / من تصنيفات ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بابويه القمى.
ابن بابويه القمي، محمد بن علي،
[د.م.] : دار الطباعة، 1301 [1884]
297.2 21
علم الكلام. bibalex
الشيعة (فرق اسلامية). bibalex
390 ص.
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:137080