RecordDetails
[د.م] : عبدالرحمن بن قاسم بن محمد، 911هـ.
1بكرة مصغر/2, 21س ؛ 35مم


تسهيل المنافع فى الطب و الحكمة المشتمل على شفاء الاجسام و كتاب الرحمة [microfilm] / تأليف ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابىبكر الازرق.
ابن الأزرق، إبراهيم بن عبد الرحمن،
[د.م] : عبدالرحمن بن قاسم بن محمد، 911هـ.
610 21
الطب -- مخطوطات qrmak
1بكرة مصغر/2, 21س ؛ 35مم