RecordDetails
الاسماعيلية : مكتبة الامام البخارى، 2006.
64 ص. ؛ 24 سم.