RecordDetails
القاهرة : المكتبة الأكاديمية، c2004.
ص. 131-155 : ايض.


الاخطاء الشائعة فى تصميم و تفريغ الاستبيانات و عرض بياناتها : دراسة تحليلية/ امنية مصطفى صادق.
صادق، أمنية مصطفى.
القاهرة : المكتبة الأكاديمية، c2004.
الاستبيانات -- بحوث. bibalex
ص. 131-155 : ايض.