RecordDetails
القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، 2011.
111 ص. ؛ 24 سم.


منهجية التوقف نحو تغيير المسار للافراد و المؤسسات : اول منهجيه عربيه فى الفكر الادارى الحديث / اعداد و تاليف محمد على عبد الوهاب.
عبد الوهاب، محمد علي.
القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، 2011.
352.28 W136 22
W136
المنهجية. bibalex
طرق البحث. bibalex
111 ص. ؛ 24 سم.
9789774311926 (hbk.) :
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:295224