RecordDetails
Milano : A. Mondadori, 1984 (2011 printing)
lxxx, 271 p. ; 19 cm.