RecordDetails
الاسكندرية : المكتب الجامعى الحديث، 2011.
410 ص. ؛ 24 سم.


القصيدة الاسلامية : و شعرائها المعاصرون فى العراق : دراسه-تراجم-نصوص / تاليف بهجت عبد الغفور الحديثى.
الحديثي، بهجت عبد الغفور.
الاسكندرية : المكتب الجامعى الحديث، 2011.
892.710099567 H129q 22
H129q
الشعراء العرب -- العراق. qrmak
الشعراء العرب -- تراجم. qrmak
الشعر العربى -- تاريخ و نقد. qrmak
410 ص. ؛ 24 سم.
9774380542 (hbk.) :