RecordDetails
القاهرة : معهد المخطوطات العربية، 2001.
1 بكرة : سالب ؛ 35 مم.


جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس المعروفة بالصناعة الصغيرة [microfilm] / جالينوس.
جالينوس،
القاهرة : معهد المخطوطات العربية، 2001.
610 22
الطب. bibalex
1 بكرة : سالب ؛ 35 مم.