RecordDetails
بيروت : مؤسسة الرسالة، 1982.
115 ص. ؛ 24 سم.


شعر عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب / جمعه عبد الحميد الراضى.
ابن معاوية، عبد الله ،
الراضي، عبد الحميد،
بيروت : مؤسسة الرسالة، 1982.
892.7132 M941 1982 22
M941 1982
الشعر العربى -- تاريخ -- العصر الاموى. qrmak
الشعر العربى -- تاريخ و نقد. qrmak
الشعر العربى -- تاريخ -- العصر العباسى. qrmak
115 ص. ؛ 24 سم.