RecordDetails
القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، c2018.
صفحة 239-243


خطاب المثاقفة و حوار الحضارات : قرن من الدراسات الأدبية و النقدية العربية المقارنة / منة الله خالد محمد.
محمد، منة الله خالد،
القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، c2018.
الأدب العربي -- تاريخ و نقد -- مراجعات الكتب. qrmak
صفحة 239-243