RecordDetails
القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع، 2013.
212 ص. : صور بعضها لو. ؛ 24 سم.


السكان و البيئة / تأليف محمد الصيرفى.
الصيرفي، محمد
القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع، 2013.
304.28 S2754 22
S2754
البيئة و الإنسان. qrmak
تلوث البيئة. qrmak
البيئة. bibalex
212 ص. : صور بعضها لو. ؛ 24 سم.
9789773582770 (hbk.) :