RecordDetails
القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر، 2013.
288 ص. ؛ 24 سم.


حضور الآخر فى ذاكرة الشاعر العربى / عبد الله التطاوى.
التطاوى، عبد الله.
القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر، 2013.
892.7109 T216h 22
T216h
الشعر العربى -- تاريخ و نقد. qrmak
288 ص. ؛ 24 سم.
9789774631365