RecordDetails
Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974.
[7]-12 p. ; 24 cm