RecordDetails
القاهرة : دار نهضة مصر للنشر، 2014.
327 ص. : ايض. لو. ؛ 30 سم


اطلس الفضاء : خرائط تفصيلية للكون و ما وراءه / تأليف جيمس تريفيل ؛ ترجمة هند صابر مهدى ؛ مراجعة بانسيه احمد العطار.
تريفل، جيمس،
مهدى، هند صابر.
العطار، بانسيه أحمد.
القاهرة : دار نهضة مصر للنشر، 2014.
523.1 T7866 2014 22
T7866 2014
الفضاء. qrmak
327 ص. : ايض. لو. ؛ 30 سم
9789771447214