RecordDetails
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية، <1988->
مج. <1> ؛ 24 سم.


تاريخ الفكر الفلسفى / محمد على ابو ريان.
أبو ريان، محمد علي.
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية، <1988->
180 R277t 1988 22
R277t 1988
أفلاطون، حو. 427- حو. 346 ق.م. bibalex
أرسطو، 384-322 ق.م. bibalex
الفلسفة اليونانية. qrmak
الفلسفة اليونانية -- تاريخ. qrmak
مج. <1> ؛ 24 سم.