RecordDetails
New York : Free Press, c1982.
4 v. ; 29 cm