Book List

2
X X X
 • مجلة كلية الاداب.
  • 059.927
  • جامعة فاروق الاول، كلية الاداب،
  • الاسكندرية : • المجلة المصرية للتغير البيئى.
  • 363.7
  • الجمعية المصرية للتغيرات البيئية،
  • الاسكندرية :